klauzule abuzywne

Czy pospisanie aneksu wprowadzającego prowizję od niskiego wkładu wyłącza możliwość zwrotu składek (UNWW)?

19 lipca 20140 komentarzy

Jest rzeczą powszechnie wiadomą, że niektóre banki wykorzystujące w swoich wzorach umów postanowienia o obowiązkowym albo dodatkowym ubezpieczeniu kredytu z niskim wkładem własnym (unww) w pewnym momencie zaoferowały klientom podpisanie aneksu zawierającego zmianę dotycząca szeroko rozumianych opłat związanych z niskim wkładem własnym.

Część klientów zachęcona obniżeniem kosztów związanych z dotychczasowym ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego (unww) przystała na propozycję banków i podpisała aneks zmieniający zasady rozliczeń: zamiast obowiązku cyklicznej zapłaty składki tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (unww) nałożono na nich został obowiązek zapłaty miesięcznej albo okresowej prowizji związanej z niskim wkładem własnym. Jaki jest skutek podpisania tego aneksu?

Czytaj dalej »

Czym są klauzule abuzywne w umowie kredytowej?

19 lipca 20140 komentarzy

Podstawą wszelkich roszczeń podnoszonych przez klientów banków w zakresie zwrotu dodatkowego ubezpieczenia kredytu od niskiego własnego (unww), czy też sposobu ustalania kursu walut jest wykorzystywanie przez banki w umowach tak zwanych klauzul abuzywnych – postanowień umownych, które są sprzeczne z przepisami prawa.

Jeżeli chcesz zdobyć więcej informacji na temat klauzul abuzywnych (w tym klauzul dotyczących ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w umowach kredytowych) obejrzyj mate­riał wideo znaj­du­jący się powy­żej. Jeżeli nie możesz obej­rzeć nagra­nia, klik­nij tekst „Pokaż tekst wideo” znaj­du­jący się poni­żej. Przy­go­to­wa­łem dla Cie­bie trans­kryp­cję mojej wypowiedzi.

Czytaj dalej »

Back to Top