pozew indywidualny

Zalety pozwu indywidualnego w sprawie o zwrot ubezpieczenia kredytu z niskim wkładem własnym (UNWW)

31 lipca 20140 komentarzy

W ostatnich miesiącach temat pozwów zbiorowych przeciwko bankom wzbudza znaczne zainteresowanie konsumentów, zwłaszcza w zakresie dotyczącym kredytów zaciąganych we frankach szwajcarskich. W związku z tym wiele osób zadaje sobie pytanie – czy w sprawach o zwrot ubezpieczenia kredytu z niskim wkładem własnym (unww) lepszy jest pozew indywidualny, czy może pozew zbiorowy.

W tym materiale wideo przedstawię zalety wniesienia do sądu pozwu indywidualnego w sprawie o zwrot ubezpieczenia kredytu (unww). W kolejnym materiale znajdziesz informacje na temat zalet pozwu zbiorowego wniesionego w tej sprawie.

Czytaj dalej »

Uchylenie się od skutków prawnych aneksu wprowadzającego prowizję od niskiego wkładu własnego (UNWW)

31 lipca 20140 komentarzy

W jednym z poprzednich materiałów wideo przedstawiłem problem aneksów, na podstawie których banki oferowały kredytobiorcom zwolnienie z obowiązku pokrywania kosztów ubezpieczenia kredytu z niskim wkładem własnym (unww) w zamian za zobowiązanie do zapłaty na rzecz banku prowizji z tytułu niskiego wkładu własnego.

Część klientów przyjęła ofertę banku i zdecydowała się na podpisanie aneksu. We wspomnianym przed chwilą materiale wideo wspomniałem, że podpisanie aneksu może mieć istotny wpływ na możliwość zwolnienia się przez kredytobiorcę od obciążeń finansowych związanych z niskim wkładem własnym.

W związku z tym możesz zadawać sobie następujące pytanie: czy podpisanie aneksu ma nieodwracalne skutki, czy może możliwe jest uniknięcie płacenia prowizji od niskiego wkładu własnego?

Czytaj dalej »

Jak można uniknąć zapłaty przyszłych składek na ubezpieczenie niskiego wkładu (UNWW)?

31 lipca 20140 komentarzy

Dostałem zawiadomienie od banku o nadchodzącym terminie zapłaty kolejnej składki na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (unww). Przypuszczam, że ten obowiązek został na mnie nałożony bezprawnie. Chcę żądać od banku zwrotu wpłaconych dotychczas wpłaconych składek, ale co mam zrobić ze składką, które będę musiał zapłacić wkrótce? Czy jest jakieś rozwiązanie, które pozwala uniknąć zapłaty nadchodzącej składki na ubezpieczenie brakującego wkładu (unww)?

To pytanie pada niezwykle często z ust klientów banków poszukujących rozwiązań prawnych pozwalających uniknąć płacenia składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Jednym z najprostszych rozwiązań jest złożenie reklamacji dotyczącej tego obowiązku. Rzeczą ogólnie wiadomą jest jednak to, że banki nie uznają takich reklamacji i żądają zapłaty składek oraz grożą ich automatycznym pobraniem z rachunku bankowego w przypadku braku dobrowolnej zapłaty.

Czy oprócz składania reklamacji możliwe jest podjęcie innych kroków prawnych w tej sprawie?

Czytaj dalej »

Czy pospisanie aneksu wprowadzającego prowizję od niskiego wkładu wyłącza możliwość zwrotu składek (UNWW)?

19 lipca 20140 komentarzy

Jest rzeczą powszechnie wiadomą, że niektóre banki wykorzystujące w swoich wzorach umów postanowienia o obowiązkowym albo dodatkowym ubezpieczeniu kredytu z niskim wkładem własnym (unww) w pewnym momencie zaoferowały klientom podpisanie aneksu zawierającego zmianę dotycząca szeroko rozumianych opłat związanych z niskim wkładem własnym.

Część klientów zachęcona obniżeniem kosztów związanych z dotychczasowym ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego (unww) przystała na propozycję banków i podpisała aneks zmieniający zasady rozliczeń: zamiast obowiązku cyklicznej zapłaty składki tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (unww) nałożono na nich został obowiązek zapłaty miesięcznej albo okresowej prowizji związanej z niskim wkładem własnym. Jaki jest skutek podpisania tego aneksu?

Czytaj dalej »

Kiedy przedawnia się roszczenie o zwrot składek na ubezpieczenie kredytu z niskim wkładem (UNWW)?

19 lipca 20140 komentarzy

Jednym z zarzutów podnoszonych przez banki w sporach z klientami żądającymi zwrotu składek zapłaconych tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (unww) jest zarzut przedawnienia. Skuteczne podniesienie takiego zarzutu powinno skutkować oddaleniem przez sąd powództwa wniesionego przez konsumenta.

W ocenie banków żądanie o zwrot składek przedawnia się w terminie 3 lat od dnia zapłaty składek. Czy takie stanowisko jest trafne?

Jeżeli chcesz zdobyć więcej informacji na podstawy prawnej żądania zwrotu składek ba ubezpieczenie kredytu z niskim wkładem własnym (unww) obejrzyj mate­riał wideo znaj­du­jący się powy­żej. Jeżeli nie możesz obej­rzeć nagra­nia, klik­nij tekst „Pokaż tekst wideo” znaj­du­jący się poni­żej. Przy­go­to­wa­łem dla Cie­bie trans­kryp­cję mojej wypowiedzi.

Czytaj dalej »

Back to Top