przedawnienie

Kiedy przedawnia się roszczenie o zwrot składek na ubezpieczenie kredytu z niskim wkładem (UNWW)?

19 lipca 20140 komentarzy

Jednym z zarzutów podnoszonych przez banki w sporach z klientami żądającymi zwrotu składek zapłaconych tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (unww) jest zarzut przedawnienia. Skuteczne podniesienie takiego zarzutu powinno skutkować oddaleniem przez sąd powództwa wniesionego przez konsumenta.

W ocenie banków żądanie o zwrot składek przedawnia się w terminie 3 lat od dnia zapłaty składek. Czy takie stanowisko jest trafne?

Jeżeli chcesz zdobyć więcej informacji na podstawy prawnej żądania zwrotu składek ba ubezpieczenie kredytu z niskim wkładem własnym (unww) obejrzyj mate­riał wideo znaj­du­jący się powy­żej. Jeżeli nie możesz obej­rzeć nagra­nia, klik­nij tekst „Pokaż tekst wideo” znaj­du­jący się poni­żej. Przy­go­to­wa­łem dla Cie­bie trans­kryp­cję mojej wypowiedzi.

Czytaj dalej »

Back to Top