ubezpieczenie niskiego wkładu

Zalety pozwu zbiorowego w sprawie o zwrot ubezpieczenia kredytu z niskim wkładem własnym (UNWW)

31 lipca 20140 komentarzy

W ostatnich miesiącach temat pozwów zbiorowych przeciwko bankom wzbudza znaczne zainteresowanie klientów banków, zwłaszcza w zakresie dotyczącym kredytów we frankach szwajcarskich. W związku z tym wiele osób zadaje sobie pytanie – czy w sprawach o zwrot ubezpieczenia kredytu z niskim wkładem własnym lepszy jest pozew indywidualny, czy może pozew zbiorowy. W poprzednim materiale wideo przedstawiłem zalety pozwu indywidualnego w tej sprawie. W tym materiale przedstawię zalety pozwu zbiorowego.

W tym materiale wideo przedstawię zalety wniesienia do sądu pozwu zbiorowego w sprawie o zwrot ubezpieczenia kredytu (unww). W poprzednim materiale znajdziesz informacje na temat zalet pozwu indywidualnego wniesionego w tej sprawie.

Czytaj dalej »

Zalety pozwu indywidualnego w sprawie o zwrot ubezpieczenia kredytu z niskim wkładem własnym (UNWW)

31 lipca 20140 komentarzy

W ostatnich miesiącach temat pozwów zbiorowych przeciwko bankom wzbudza znaczne zainteresowanie konsumentów, zwłaszcza w zakresie dotyczącym kredytów zaciąganych we frankach szwajcarskich. W związku z tym wiele osób zadaje sobie pytanie – czy w sprawach o zwrot ubezpieczenia kredytu z niskim wkładem własnym (unww) lepszy jest pozew indywidualny, czy może pozew zbiorowy.

W tym materiale wideo przedstawię zalety wniesienia do sądu pozwu indywidualnego w sprawie o zwrot ubezpieczenia kredytu (unww). W kolejnym materiale znajdziesz informacje na temat zalet pozwu zbiorowego wniesionego w tej sprawie.

Czytaj dalej »

Uchylenie się od skutków prawnych aneksu wprowadzającego prowizję od niskiego wkładu własnego (UNWW)

31 lipca 20140 komentarzy

W jednym z poprzednich materiałów wideo przedstawiłem problem aneksów, na podstawie których banki oferowały kredytobiorcom zwolnienie z obowiązku pokrywania kosztów ubezpieczenia kredytu z niskim wkładem własnym (unww) w zamian za zobowiązanie do zapłaty na rzecz banku prowizji z tytułu niskiego wkładu własnego.

Część klientów przyjęła ofertę banku i zdecydowała się na podpisanie aneksu. We wspomnianym przed chwilą materiale wideo wspomniałem, że podpisanie aneksu może mieć istotny wpływ na możliwość zwolnienia się przez kredytobiorcę od obciążeń finansowych związanych z niskim wkładem własnym.

W związku z tym możesz zadawać sobie następujące pytanie: czy podpisanie aneksu ma nieodwracalne skutki, czy może możliwe jest uniknięcie płacenia prowizji od niskiego wkładu własnego?

Czytaj dalej »

Jak można uniknąć zapłaty przyszłych składek na ubezpieczenie niskiego wkładu (UNWW)?

31 lipca 20140 komentarzy

Dostałem zawiadomienie od banku o nadchodzącym terminie zapłaty kolejnej składki na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (unww). Przypuszczam, że ten obowiązek został na mnie nałożony bezprawnie. Chcę żądać od banku zwrotu wpłaconych dotychczas wpłaconych składek, ale co mam zrobić ze składką, które będę musiał zapłacić wkrótce? Czy jest jakieś rozwiązanie, które pozwala uniknąć zapłaty nadchodzącej składki na ubezpieczenie brakującego wkładu (unww)?

To pytanie pada niezwykle często z ust klientów banków poszukujących rozwiązań prawnych pozwalających uniknąć płacenia składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Jednym z najprostszych rozwiązań jest złożenie reklamacji dotyczącej tego obowiązku. Rzeczą ogólnie wiadomą jest jednak to, że banki nie uznają takich reklamacji i żądają zapłaty składek oraz grożą ich automatycznym pobraniem z rachunku bankowego w przypadku braku dobrowolnej zapłaty.

Czy oprócz składania reklamacji możliwe jest podjęcie innych kroków prawnych w tej sprawie?

Czytaj dalej »

Czy pospisanie aneksu wprowadzającego prowizję od niskiego wkładu wyłącza możliwość zwrotu składek (UNWW)?

19 lipca 20140 komentarzy

Jest rzeczą powszechnie wiadomą, że niektóre banki wykorzystujące w swoich wzorach umów postanowienia o obowiązkowym albo dodatkowym ubezpieczeniu kredytu z niskim wkładem własnym (unww) w pewnym momencie zaoferowały klientom podpisanie aneksu zawierającego zmianę dotycząca szeroko rozumianych opłat związanych z niskim wkładem własnym.

Część klientów zachęcona obniżeniem kosztów związanych z dotychczasowym ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego (unww) przystała na propozycję banków i podpisała aneks zmieniający zasady rozliczeń: zamiast obowiązku cyklicznej zapłaty składki tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (unww) nałożono na nich został obowiązek zapłaty miesięcznej albo okresowej prowizji związanej z niskim wkładem własnym. Jaki jest skutek podpisania tego aneksu?

Czytaj dalej »

Back to Top