uchylenie się od aneksu

Zalety pozwu indywidualnego w sprawie o zwrot ubezpieczenia kredytu z niskim wkładem własnym (UNWW)

31 lipca 20140 komentarzy

W ostatnich miesiącach temat pozwów zbiorowych przeciwko bankom wzbudza znaczne zainteresowanie konsumentów, zwłaszcza w zakresie dotyczącym kredytów zaciąganych we frankach szwajcarskich. W związku z tym wiele osób zadaje sobie pytanie – czy w sprawach o zwrot ubezpieczenia kredytu z niskim wkładem własnym (unww) lepszy jest pozew indywidualny, czy może pozew zbiorowy.

W tym materiale wideo przedstawię zalety wniesienia do sądu pozwu indywidualnego w sprawie o zwrot ubezpieczenia kredytu (unww). W kolejnym materiale znajdziesz informacje na temat zalet pozwu zbiorowego wniesionego w tej sprawie.

Czytaj dalej »

Uchylenie się od skutków prawnych aneksu wprowadzającego prowizję od niskiego wkładu własnego (UNWW)

31 lipca 20140 komentarzy

W jednym z poprzednich materiałów wideo przedstawiłem problem aneksów, na podstawie których banki oferowały kredytobiorcom zwolnienie z obowiązku pokrywania kosztów ubezpieczenia kredytu z niskim wkładem własnym (unww) w zamian za zobowiązanie do zapłaty na rzecz banku prowizji z tytułu niskiego wkładu własnego.

Część klientów przyjęła ofertę banku i zdecydowała się na podpisanie aneksu. We wspomnianym przed chwilą materiale wideo wspomniałem, że podpisanie aneksu może mieć istotny wpływ na możliwość zwolnienia się przez kredytobiorcę od obciążeń finansowych związanych z niskim wkładem własnym.

W związku z tym możesz zadawać sobie następujące pytanie: czy podpisanie aneksu ma nieodwracalne skutki, czy może możliwe jest uniknięcie płacenia prowizji od niskiego wkładu własnego?

Czytaj dalej »

Back to Top