UNWW

Na jakiej podstawie prawnej można żądać zwrotu składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (UNWW)?

19 lipca 20140 komentarzy

Jeżeli podejrzewasz, że postanowienia Twojej umowy kredytowej są klauzulami abuzywnymi, to jest sprzecznymi z art. 385¹ Kodeksu cywilnego, a bank dobrowolnie nie uznaje Twojego żądania o zwrot składek wpłaconych na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (unww) możesz rozważać odzyskanie środków płaconych na poczet tych składek w drodze pozwu indywidualnego albo pozwu grupowego.

W związku z tym, możesz zadawać sobie pytanie jaka jest podstawa prawna takiego żądania – żądania o zwrot środków wpłaconych na poczet ubezpieczenia kredytu z niskim wkładem własnym. Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w tym materiale wideo.

Czytaj dalej »

Czym są klauzule abuzywne w umowie kredytowej?

19 lipca 20140 komentarzy

Podstawą wszelkich roszczeń podnoszonych przez klientów banków w zakresie zwrotu dodatkowego ubezpieczenia kredytu od niskiego własnego (unww), czy też sposobu ustalania kursu walut jest wykorzystywanie przez banki w umowach tak zwanych klauzul abuzywnych – postanowień umownych, które są sprzeczne z przepisami prawa.

Jeżeli chcesz zdobyć więcej informacji na temat klauzul abuzywnych (w tym klauzul dotyczących ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w umowach kredytowych) obejrzyj mate­riał wideo znaj­du­jący się powy­żej. Jeżeli nie możesz obej­rzeć nagra­nia, klik­nij tekst „Pokaż tekst wideo” znaj­du­jący się poni­żej. Przy­go­to­wa­łem dla Cie­bie trans­kryp­cję mojej wypowiedzi.

Czytaj dalej »

Back to Top