Czym są klauzule abuzywne w umowie kredytowej?

19 lipca 20140 komentarzy

Podstawą wszelkich roszczeń podnoszonych przez klientów banków w zakresie zwrotu dodatkowego ubezpieczenia kredytu od niskiego własnego (unww), czy też sposobu ustalania kursu walut jest wykorzystywanie przez banki w umowach tak zwanych klauzul abuzywnych – postanowień umownych, które są sprzeczne z przepisami prawa.

Jeżeli chcesz zdobyć więcej informacji na temat klauzul abuzywnych (w tym klauzul dotyczących ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w umowach kredytowych) obejrzyj mate­riał wideo znaj­du­jący się powy­żej. Jeżeli nie możesz obej­rzeć nagra­nia, klik­nij tekst „Pokaż tekst wideo” znaj­du­jący się poni­żej. Przy­go­to­wa­łem dla Cie­bie trans­kryp­cję mojej wypowiedzi.

Podobne wpisy:

Video: Czym są klauzule abuzywne w umowie kredytowej?

Klauzule abuzywne stanowią podstawę żadań podnoszonych przez klientów banków w pozwach indywidualnych albo pozwach grupowych przeciwko bankom. Umieszczenie klauzuli abuzywnej w umowie kredytowej skutkuje nieważnością tej klauzuli, a w konsekwencji bezskutecznym nałożeniem obowiązku na klienta banku. Rozpatrując skierowanie sprawy przeciwko bankowi na drogę postępowania sądowego - w tym zwłaszcza dotyczącej ubezpieczenia kredytu od niskiego wkładu własnego - powinieneś zadawać sobie sprawę z tego czym jest klauzula abuzywna.

Kategorie: klauzule abuzywnepodstawy prawneubezpieczenie niskiego wkładuUNWWzwrot ubezpieczenia kredytu

Skomentuj

Back to Top