Jak można uniknąć zapłaty przyszłych składek na ubezpieczenie niskiego wkładu (UNWW)?

31 lipca 20140 komentarzy

Dostałem zawiadomienie od banku o nadchodzącym terminie zapłaty kolejnej składki na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (unww). Przypuszczam, że ten obowiązek został na mnie nałożony bezprawnie. Chcę żądać od banku zwrotu wpłaconych dotychczas wpłaconych składek, ale co mam zrobić ze składką, które będę musiał zapłacić wkrótce? Czy jest jakieś rozwiązanie, które pozwala uniknąć zapłaty nadchodzącej składki na ubezpieczenie brakującego wkładu (unww)?

To pytanie pada niezwykle często z ust klientów banków poszukujących rozwiązań prawnych pozwalających uniknąć płacenia składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Jednym z najprostszych rozwiązań jest złożenie reklamacji dotyczącej tego obowiązku. Rzeczą ogólnie wiadomą jest jednak to, że banki nie uznają takich reklamacji i żądają zapłaty składek oraz grożą ich automatycznym pobraniem z rachunku bankowego w przypadku braku dobrowolnej zapłaty.

Czy oprócz składania reklamacji możliwe jest podjęcie innych kroków prawnych w tej sprawie?

Jeżeli chcesz zdobyć więcej informacji na temat możliwości zabezpieczenia pozwu w sprawie zwrotu ubezpieczenia kredytu z niskim wkładem własnym (unww) obejrzyj mate­riał wideo znaj­du­jący się powy­żej. Jeżeli nie możesz obej­rzeć nagra­nia, klik­nij tekst „Pokaż tekst wideo” znaj­du­jący się poni­żej. Przy­go­to­wa­łem dla Cie­bie trans­kryp­cję mojej wypowiedzi.

Podobne wpisy:

Video: Wniosek o zabezpieczenie roszczenia o zwrot ubezpieczenia kredytu z niskim wkładem własnym

Czy oprócz żądania zwrotu kwot już zapłaconych na ubezpieczenie kredytu z niskim wkładem własnym istnieje możliwość uniknięcia składek należnych w przyszłości? Odpowiedź tutaj: http://ubezpieczenieniskiegowkladu.pl/jak-mozna-uniknac-zaplaty-przyszlych-skladek-na-ubezpieczenie-niskiego-wkladu/ . Więcej informacji o ubezpieczeniu niskiego wkładu własnego na blogu http://ubezpieczenieniskiegowkladu.pl .

Kategorie: podstawy prawnepozew grupowypozew indywidualnyubezpieczenie niskiego wkładuUNWWwniosek o zabezpieczeniezwrot ubezpieczenia kredytu

Skomentuj

Back to Top