Na jakiej podstawie prawnej można żądać zwrotu składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (UNWW)?

19 lipca 20140 komentarzy

Jeżeli podejrzewasz, że postanowienia Twojej umowy kredytowej są klauzulami abuzywnymi, to jest sprzecznymi z art. 385¹ Kodeksu cywilnego, a bank dobrowolnie nie uznaje Twojego żądania o zwrot składek wpłaconych na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (unww) możesz rozważać odzyskanie środków płaconych na poczet tych składek w drodze pozwu indywidualnego albo pozwu grupowego.

W związku z tym, możesz zadawać sobie pytanie jaka jest podstawa prawna takiego żądania – żądania o zwrot środków wpłaconych na poczet ubezpieczenia kredytu z niskim wkładem własnym. Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w tym materiale wideo.

Jeżeli chcesz zdobyć więcej informacji na podstawy prawnej żądania zwrotu składek ba ubezpieczenie kredytu z niskim wkładem własnym (unww) obejrzyj mate­riał wideo znaj­du­jący się powy­żej. Jeżeli nie możesz obej­rzeć nagra­nia, klik­nij tekst „Pokaż tekst wideo” znaj­du­jący się poni­żej. Przy­go­to­wa­łem dla Cie­bie trans­kryp­cję mojej wypowiedzi.

Podobne wpisy:

Video: Podstawa prawna żądania zwrotu składek na ubeczpieczenie kredytu z niskim wkładem własnhym

Chcąc żądać od banku zwrotu składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego powinieneś wiedzieć na jakiej podstawie prawnej możliwe jest podniesienie takiego żądania. Świadczenie spełnione na podstawie klauzuli abuzywnej jest świadczeniem nienależnym w rozumieniu art. 411 Kodeksu cywilnego. Musisz jednak upewnić się, że w Twojej sytuacji nie zachodzą okoliczności wyłączające możliwość żądania zwrotu, na przykład przedawnienie roszczenia o zwrot składki na ubezpieczenie kredytu z niskim wkładem własnym.

Kategorie: nienależne świadczeniepodstawy prawneubezpieczenie niskiego wkładuUNWWzwrot ubezpieczenia kredytu

Skomentuj

Back to Top