O mnie

Wojciech Rudzki - autor bloga o spółce cywilnejNazywam się Wojciech Rudzki. Jestem aplikantem adwokackim w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uczestniczę w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego oraz rozwiązywania powstałych na tym tle konfliktów w sposób polubowny.

Mówię i piszę w najprostszy możliwy sposób. Na blogu przekazuję informacje, które pozwolą zrozumieć Ci podstawy sytuacji prawnej, w której znajdujesz się aktualnie lub możesz znaleźć się w przyszłości.

Występowałem w charakterze prelegenta lub uczestniczyłem w wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach o charakterze naukowo – biznesowym.

Chciałbym abyś pamiętał, że na blogu nigdy nie analizuje i oceniam konkretnej sytuacji faktycznej, przedstawiam jedynie ogólne zasady funkcjonowania prawa. W związku z tym nie traktuj informacji znalezionych na blogu jako porady prawnej.

W sytuacji, w której się znajdujesz ogólne zasady prawa mogą nie znajdować zastosowania. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do sytuacji w jakiej się znajdujesz skorzystaj z porady profesjonalnego pełnomocnika, najlepiej adwokata praktykującego niedaleko Twojego miejsca zamieszkania.

Back to Top