Ostatnie wpisy

Kiedy przedawnia się roszczenie o zwrot składek na ubezpieczenie kredytu z niskim wkładem (UNWW)?

19 lipca 20140 komentarzy

Jednym z zarzutów podnoszonych przez banki w sporach z klientami żądającymi zwrotu składek zapłaconych tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (unww) jest zarzut przedawnienia. Skuteczne podniesienie takiego zarzutu powinno skutkować oddaleniem przez sąd powództwa wniesionego przez konsumenta.

W ocenie banków żądanie o zwrot składek przedawnia się w terminie 3 lat od dnia zapłaty składek. Czy takie stanowisko jest trafne?

Jeżeli chcesz zdobyć więcej informacji na podstawy prawnej żądania zwrotu składek ba ubezpieczenie kredytu z niskim wkładem własnym (unww) obejrzyj mate­riał wideo znaj­du­jący się powy­żej. Jeżeli nie możesz obej­rzeć nagra­nia, klik­nij tekst „Pokaż tekst wideo” znaj­du­jący się poni­żej. Przy­go­to­wa­łem dla Cie­bie trans­kryp­cję mojej wypowiedzi.

Czytaj dalej »

Okoliczności wyłączające żądanie zwrotu kosztów ubezpieczenia kredytu z niskim wkładem własnym (UNWW)

19 lipca 20140 komentarzy

W jednym z poprzednich materiałów wideo wyjaśniłem, że rozważane przez wielu klientów banków żądanie zwrotu składek zapłaconych tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (unww) jest w sensie prawnym roszczeniem o zwrot nienależytego świadczenia. Jakie okoliczności powinieneś wziąć pod uwagę z tego punktu widzenia?

Roszczenie o zwrot składek uiszczonych tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (unww) jest roszczeniem o zwrot nienależytego świadczenia. Podniesienie takiego roszczenia jest niedopuszczalne w 4 sytuacjach:

  1. kiedy spełniający świadczenie wiedział, że spełniane świadczenie jest świadczeniem niezależnym;
  2. kiedy spełnione świadczenie czyni zadość zasadom współżycia społecznego;
  3. kiedy świadczenie zostało spełnione czyniąc zadość roszczeniu przedawnionemu; oraz
  4. kiedy świadczenie zostało spełnione w momencie, w którym wierzytelność nie była jeszcze wymagalna.

Jeżeli chcesz zdobyć więcej informacji na temat okoliczności wyłączających zwrot składek ba ubezpieczenie kredytu z niskim wkładem własnym (unww) obejrzyj mate­riał wideo znaj­du­jący się powy­żej. Jeżeli nie możesz obej­rzeć nagra­nia, klik­nij tekst „Pokaż tekst wideo” znaj­du­jący się poni­żej. Przy­go­to­wa­łem dla Cie­bie trans­kryp­cję mojej wypowiedzi.

Czytaj dalej »

Na jakiej podstawie prawnej można żądać zwrotu składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (UNWW)?

19 lipca 20140 komentarzy

Jeżeli podejrzewasz, że postanowienia Twojej umowy kredytowej są klauzulami abuzywnymi, to jest sprzecznymi z art. 385¹ Kodeksu cywilnego, a bank dobrowolnie nie uznaje Twojego żądania o zwrot składek wpłaconych na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (unww) możesz rozważać odzyskanie środków płaconych na poczet tych składek w drodze pozwu indywidualnego albo pozwu grupowego.

W związku z tym, możesz zadawać sobie pytanie jaka jest podstawa prawna takiego żądania – żądania o zwrot środków wpłaconych na poczet ubezpieczenia kredytu z niskim wkładem własnym. Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w tym materiale wideo.

Czytaj dalej »

Czym są klauzule abuzywne w umowie kredytowej?

19 lipca 20140 komentarzy

Podstawą wszelkich roszczeń podnoszonych przez klientów banków w zakresie zwrotu dodatkowego ubezpieczenia kredytu od niskiego własnego (unww), czy też sposobu ustalania kursu walut jest wykorzystywanie przez banki w umowach tak zwanych klauzul abuzywnych – postanowień umownych, które są sprzeczne z przepisami prawa.

Jeżeli chcesz zdobyć więcej informacji na temat klauzul abuzywnych (w tym klauzul dotyczących ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w umowach kredytowych) obejrzyj mate­riał wideo znaj­du­jący się powy­żej. Jeżeli nie możesz obej­rzeć nagra­nia, klik­nij tekst „Pokaż tekst wideo” znaj­du­jący się poni­żej. Przy­go­to­wa­łem dla Cie­bie trans­kryp­cję mojej wypowiedzi.

Czytaj dalej »

Back to Top